Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/125

« Tasavallan presidentin esittely 13.11.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 121/2020 vp; EV 121/2020 vp)

HE 121/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sirpa Sillstén, Hallitussihteeri p.+35 8295047094
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen