Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/73

« Tasavallan presidentin esittely 13.11.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta (HE 69/2020 vp; EV 106/2020 vp)

HE 69/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Anne Rothovius, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063532
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen