Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/121

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta (HE 124/2020 vp; EV 115/2020 vp)

HE 124/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Erkki Arnkil, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162127
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen