Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/72

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 55/2020 vp; EV 103/2020 vp)

HE 55/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Jaana Vehmaskoski, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530267
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen