Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/142

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 111/2020vp; EV 117/2020 vp)

HE 111/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen