Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen PLM/2020/67

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Puolustusministeriö

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn vientivalvontaliitteen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen. Edellä mainitun vientivalvontaliitteen hyväksyminen.

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412
Asia
Puolustusministeri Antti Kaikkoselle tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Raimo Jyväsjärvelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehty vientivalvontaliite.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa puolustusministeri Antti Kaikkosen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Raimo Jyväsjärven allekirjoittamaan yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn vientivalvontaliitteen ja hyväksyy sanotun sopimuksen.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen