Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen PLM/2020/64

« Tasavallan presidentin esittely 29.10.2020 13.30

Puolustusministeriö

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn liitesopimuksen huoltovarmuudesta muutoksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen muutoksen hyväksyminen.

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Hallitusneuvos Jouko Tuloisela, p. 029 5140412
Asia
Puolustusministeri Antti Kaikkoselle tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Raimo Jyväsjärvelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimuksen muutos, jolla Tanska liittyy huoltovarmuudesta tehtyyn liitesopimukseen.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa puolustusministeri Antti Kaikkosen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Raimo Jyväsjärven allekirjoittamaan yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehdyn sopimuksen liitesopimuksen koskien Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä huoltovarmuudesta muutoksen ja hyväksyy sanotun muutoksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen