Valtioneuvoston asetus STM/2020/203

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Liisa Holopainen, p. 029 5163593

Asia

Asetuksella säädettäisiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitomaksun, viivästysmaksun sekä käyttämättä jätetystä ajasta perittävän maksun suuruuksista. Maksuasetus annettaisiin nyt ensimmäistä kertaa. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitomaksun suuruus vuodelle 2021 olisi 71,60 euroa, viivästysmaksun suuruus 5 euroa sekä käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu 40 euroa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Opiskelijoilta kerättävä terveydenhoitomaksu kattaa 23 prosenttia opiskeluterveydenhuollon kustannuksista. Valtion osuus on näin ollen 77 prosenttia opiskeluterveydenhuollon kustannuksista. Opiskelijoilta ei peritä muita maksuja.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.