Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 VN 115/2020

Istunnon ajankohta 19.11.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

19.11.2020 14.14 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150244

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä

Vesa Lappalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530389

Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta

Ympäristöministeriö

Juhani Damski, Kansliapäällikkö p.029 5250445

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen