Valtioneuvoston selonteko UM/2020/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

VNS 5/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534
Asia
Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 1 momentin mukainen valtioneuvoston selonteko. Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumista OIR-operaatiossa noin 80 sotilaalla 1.1.-31.12.2021; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa esitetyt kustannukset osallistumisesta OIR-operaatioon olisivat UM:n pääluokassa (mom. 24.10.20) noin 7,6 miljoonaa euroa (ei sisällä rotaatiokoulutuksen kustannuksia noin 1 miljoonaa euroa, jotka katetaan momentin 24.10.20 käyttösuunnitelman kohdasta ”yhteiset menot”) ja PLM:n pääluokassa (mom. 27.30.20) noin 9,6 miljoonaa euroa. Osallistumisen jatkaminen voidaan toteuttaa valtioneuvoston julkisen talouden vuosien 2021-2024 suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 osalta kustannukset on sisällytetty vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja sen täydennysesitykseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen