Hallituksen esitys VM/2020/227

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä

HE 227/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Talousarvion täydentävässä esityksessä tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 67 milj. eurolla ja määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 1 014 milj. eurolla. Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 946 milj. eurolla. Yhteensä valtion nettolainanotoksi vuonna 2021 arvioidaan n. 11,7 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 40 milj. euroa. Lisäksi vuodelle 2021 on kehyksessä varattu 300 milj. euroa lisätalousarvioita varten ja 500 milj. euroa kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin koronavirustilanteesta aiheutuviin menotarpeisiin.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämisestä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Verotuloennustetta alennetaan 316 milj. euroa, mm. vuoden 2019 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella. Sekalaisia tuloja sekä omaisuustuloja koskevaa arviota korotetaan yhteensä 383 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti tulevaisuusinvestoinnit rahoitetaan omaisuustuloilla. Tulevaisuusinvestointien toisen vaiheen lisäpanostukset kasvattavat niiden rahoittamiseen tarvittavia omaisuustuloja v. 2021 osalta 331 milj. euroa. Kertaluonteisen tulevaisuusinvestointiohjelman toisen vaiheen rahoitusta kohdennetaan täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä 355,8 milj. euroa vuodelle 2021. Vuodelle 2022 kohdentuvat toisen vaiheen tulevaisuusinvestoinnit, 322,1 milj. euroa, on tarkoitus sisällyttää v. 2022—2025 koskevaan julkisen talouden suunnitelmaan ja edelleen vuoden 2022 talousarvioesitykseen. Koronavirustilanteeseen liittyen ehdotetaan useita muutoksia, mm.: Finavia Oyj:tä ehdotetaan pääomitettavan 350 milj. eurolla sen rahoitusaseman vahvistamiseksi. Maakuntien lentoyhteyksien tukemiseen ehdotetaan 11,5 milj. euron lisäystä. Yrittäjien työttömyysturvaoikeuteen ja työttömyysturvan suojaosan korottamiseen liittyvien jatkojen vuoksi työttömyysturvamomenteille ehdotetaan yhteensä 56,4 milj. euron lisäystä. Yksityisessä terveydenhuollossa tehdyistä covid-19-testeistä maksettavaa Kela-korvausta ehdotetaan korotettavaksi. Korotus rahoitettaisiin 45 milj. euron siirrolla momentilta Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin. Tuomioistuinasioiden ruuhkan purkua varten ehdotetaan tuomioistuimille, oikeusaputoimistoille sekä syyttäjälaitokselle yhteensä 2,9 milj. euroa. Muita täydentävään esitykseen sisältyviä ehdotuksia ovat mm. 2,79 milj. euron lisäys rikosasioiden käsittelyketjun voimavarojen turvaamiseen ja 12,3 milj. euron lisäys Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintamenojen valtionosuuteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen