Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2020/215

« Tasavallan presidentin esittely 13.11.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2019 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2019 tasoituksen ja 24.9.2020 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi päätöksen muuttamatta sitä.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2019 tasoitusta koskevan päätöksen ja määrää valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen