Osakkeiden hankkiminen VNK/2020/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Altia Oyj:n, Nordic Morning Group Oyj:n, Posti Group Oyj:n ja Vapo Oy:n osakkeiden hankkiminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Vihervuori, Finanssineuvos p.+35 8295160161
Asia
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan hankkimaan valtion omistukseen ja valtioneuvoston kanslian hallintaan Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:ltä yhtiön oman pääoman palautuksena Altia Oyj:n osakkeita 13 097 481 kappaletta, Nordic Morning Group Oyj:n osakkeita 6 000 000, Posti Group Oyj:n osakkeita 19 960 000 kappaletta ja Vapo Oy:n osakkeita 5 010 kappaletta, edellyttäen Altia Oyj:n osakkeiden osalta, että Finanssivalvonnan myöntämä arvopaperimarkkinalain mukainen osakkeiden luovuttamista koskeva poikkeuslupa on lainvoimainen, sekä allekirjoittamaan valtion puolesta osakkeiden siirtoja koskevat asiakirjat ja sopimaan siirtojen tarkemmat ehdot.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian hankkimaan valtion omistukseen ja valtioneuvoston kanslian hallintaan Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:ltä yhtiön oman pääoman palautuksena Altia Oyj:n osakkeita 13 097 481 kappaletta, Nordic Morning Group Oyj:n osakkeita 6 000 000, Posti Group Oyj:n osakkeita 19 960 000 kappaletta ja Vapo Oy:n osakkeita 5 010 kappaletta, edellyttäen Altia Oyj:n osakkeiden osalta, että Finanssivalvonnan myöntämä arvopaperimarkkinalain mukainen osakkeiden luovuttamista koskeva poikkeuslupa on lainvoimainen, sekä allekirjoittamaan valtion puolesta osakkeiden siirtoja koskevat asiakirjat ja sopimaan siirtojen tarkemmat ehdot (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:stä hankittavat osakkeet siirretään valtiolle samalla arvolla kuin ne siirrettiin alun perin Vakelle ilman rahavastiketta. Kuitenkin, jos osakkeiden käypä arvo alittaa alkuperäisen luovutusarvon, kirjataan ne valtion kirjanpitoon käyvästä arvostaan. Nordic Morning Group Oyj:n ja Posti Group Oyj:n osakkeet kirjataan siten valtion kirjanpitoon käyvästä arvostaan, jolloin valtiolle muodostuu Posti Group Oyj:n osakkeiden osalta 10 miljoonan euron ja Nordic Morning Group Oyj:n osakkeiden osalta 1,7 miljoonan euron arvonalentumistappio. Valtion suorat osinkotulot nousevat osakkeiden lukumäärän kasvaessa. Mahdolliset osakkeiden myyntitulot tuloutuvat jatkossa suoraan valtion budjettitalouteen. Valtio ei ole varainsiirtoverovelvollinen osakkeiden siirroista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio