Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 VN 122/2020

Istunnon ajankohta 10.12.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

10.12.2020 14.03 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen COVID-19 -rokotestrategiasta

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Puolustusministeriö

Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Valtiovarainministeriö

Irja Peltonen, Hallinto –ja kehitysjohtaja p.+35 8295530138

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen irtisanominen

Sakari Lehtiö, Finanssineuvos p.+35 8295530439

Valtiontakuun myöntäminen Suomen Pankille

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hannu Stålhammar, Neuvotteleva virkamies p.029 5163469

Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023