Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 VN 122/2020

Istunnon ajankohta 10.12.2020 13.00

10.12.2020 14.03 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.