Valtion edustajan määrääminen YM/2020/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission Suomen valtion edustajien määrääminen 1.1.2021 lukien 31.12.2021 päättyväksi kaudeksi

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364
Asia
Suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta tehdyn sopimuksen (SopS 32/1981) 3 artiklan mukaisen rajavesistökomission Suomen osapuolen puheenjohtajana toimisi johtaja Timo Jokelainen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, varajäsenenään neuvotteleva virkamies Outi Mähönen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Muina jäseninä toimisivat kunnanvaltuuston jäsen Toini Sanila Inarin kunnasta, varajäsenenään kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston jäsen Jari Huotari Inarin kunnasta, sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan valtuuston jäsen Ilmari Tapiola Utsjoen kunnasta, varajäsenenään kunnan valtuuston puheenjohtaja Mika Aikio Utsjoen kunnasta.
Esitys
Valtioneuvosto määrää suomalais-norjalaisen rajavesistökomission Suomen valtion edustajat 1.1.2021 lukien 31.12.2021 päättyväksi kaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio