Valtioneuvoston asetus YM/2020/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutoksista

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutokset ja laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (822/2015). Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan pöytäkirjan muutosten voimaantulopäivänä 31 päivänä joulukuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutoksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen