Valtion takaukset VM/2020/252

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiontakuun myöntäminen Suomen Pankille

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sakari Lehtiö, Finanssineuvos p.+35 8295530439
Asia
Valtioneuvostolle esitetään, että se antaisi vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 2,27 miljardin erityisen nosto-oikeuden (SDR) suuruisen valtiontakuun Kansainvälisen valuuttarahaston New Arrangements to Borrow -järjestelyn (NAB-järjestely) käytöstä Suomen Pankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Valtioneuvostolle esitetään lisäksi, että se antaisi vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävästä uudesta kahdenvälisestä lainasopimuksesta ja vuonna 2017 tehdystä kahdenvälisestä lainasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Kun NAB-järjestelyn kaksinkertaistaminen tulee voimaan, kahdenvälisen lainan vakuudeksi annettu valtiontakuu pienenee 1,62 miljardiin euroon. Lisäksi valtioneuvostolle esitetään, että se päättäisi kumota vuonna 2016 NAB-järjestelyn vakuudeksi myönnetyn 1,13 miljardin erityisen nosto-oikeuden suuruisen valtiontakuun ja vuonna 2017 Suomen Pankille Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävän kahdenvälisen lainasopimuksen tappioiden varalle annetun 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun. Valtioneuvostolle esitetään, että valtiontakuusta ei perittäisi takuumaksua. Suomen valtio on Kansainvälisen valuuttarahaston jäsen. Valtiontakuun kohteena olevissa järjestelyissä Suomen Pankki toimii valtion puolesta ja toimeksiannosta. Tätä toimintaa voidaan pitää valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 15 §:n tarkoittamana erityisenä syynä. Valtiontakuupäätöksessä määrättäisiin lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takuun hallintaan ja Suomen Pankin raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle sekä Valtiokonttorille.
Esitys
Valtioneuvosto päättää antaa vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 2,27 miljardin erityisen nosto-oikeuden (SDR) suuruisen valtiontakuun Kansainvälisen valuuttarahaston New Arrangements to Borrow -järjestelyn (NAB-järjestely) käytöstä Suomen Pankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta; päättää antaa vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävästä uudesta kahdenvälisestä lainasopimuksesta ja vuonna 2017 tehdystä kahdenvälisestä lainasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta siten, että NAB-järjestelyn kaksinkertaistamisen tullessa voimaan valtiontakuu pienenee 1,62 miljardiin euroon; päättää, että takuista ei peritä takuumaksua; päättää, että valtiovarainministeriö antaa tämän valtiontakuupäätöksen toimeenpanoa sekä valtiontakuun valvontaa koskevat tarkemmat ohjeet sekä hyväksyy ja allekirjoittaa tarvittavat asiakirjat ja päättää kumota vuonna 2016 NAB-järjestelyn vakuudeksi myönnetyn 1,13 miljardin erityisen nosto-oikeuden suuruisen valtiontakuun ja vuonna 2017 Suomen Pankille Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävän kahdenvälisen lainasopimuksen tappioiden varalle annetun 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kansainvälisen valuuttarahaston rahoitukseen liittyvät valtion takuuvastuut muodostuvat tällä hetkellä 2,4 miljardin SDR:n suuruisesta jäsenosuudesta, 1,13 miljardin SDR:n osuudesta NAB-järjestelyssä ja 3,76 miljardin euron kahdenvälisestä lainasta. Valtiontakuiden yhteismäärä on noin 7,98 miljardia euroa. Suomen valuuttarahastolle myöntämästä rahoituksesta on viime aikoina ollut käytössä alle 10 prosenttia. Sekä aikaisemman 31.12.2020 päättyvän että 1.1.2021 voimaan tulevan uuden kahdenvälisen lainasopimuksen enimmäismäärä on 3,76 miljardia euroa siihen asti, kun NAB-järjestelyn kaksinkertaistaminen tulee voimaan. Näin ollen valtion takausvastuut säilyvät ennallaan. Kun NAB-järjestelyn kaksinkertaistaminen tulee voimaan ja samalla kahdenvälinen laina pienenee, Suomen Pankille annettujen valtiontakuiden määrä pienenee noin 780 miljoonaa euroa. Näiden muutosten jälkeen Suomen Pankille annetut valtiontakuut ovat noin 7,2 miljardia euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen