Hakemus valtionperinnöstä VM/2020/250

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset ja ilmoitukset Pentti Kustaa Moision jäämistöstä

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia

Kaisa Rasinmäki on pyytänyt, että hänelle luovutettaisiin läheisyyden perusteella valtion kohtuulliseksi harkitsema osuus omaisuudesta. Alajärven kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi - Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssitoiminnan edistämiseen; - Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaa, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä - perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella. Etelä-Pohjanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt Alajärvi, Korteneva (5-414-1-52) 2,420 ha ja Alajärvi, Moisio (5-414-1-153) 8,130 ha pysytettäisiin valtion omistuksessa ja luovutettaisiin ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi luonnonsuojelutarkoituksiin suojelukohteeksi ja vaihtomaakäyttöön.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Pentti Kustaa Moision jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.