Hakemus valtionperinnöstä VM/2020/251

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemus Voitto Kalervo Lehmuksen jäämistöstä

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia

Helsingin kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan myöntämiin avustuksiin toimintaa, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Voitto Kalervo Lehmuksen jäämistöstä tehdyn hakemuksen päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.