Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen OKM/2020/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sini Keinonen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330145
Asia
Suurlähettiläs Vesa Vasaralle tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle Katja Luopajärvelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Vesa Vasaran tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaisen Katja Luopajärven allekirjoittamaan Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja hyväksyy sanotun sopimuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen