Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tullilain muuttamisesta (HE 172/2020 vp; EV 166/2020 vp)

HE 172/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Upi Talsi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530868
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tullilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 28 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen