Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2020/237

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Milla Mustamäki, Hallitussihteeri p.029 5163261
Asia
Hallitussihteeri Anna Gau on pyytänyt eroa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi neuvotteleva virkamies Jouko Hämäläinen. Asiantuntija Virpi Pasanen on pyytänyt eroa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä. Pasaselle myönnetään ero varajäsenen tehtävästä. Psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä ehdotetaan nimitettäväksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärivarajäseneksi. Hämäläinen ja Ämmälä ovat antaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Anna Gaulle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen neuvotteleva virkamies Jouko Hämäläisen 10 päivästä joulukuuta 2020 alkaen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2021 saakka Valtioneuvosto myöntää eron Virpi Pasaselle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä 10 päivästä joulukuuta 2020 alkaen Valtioneuvosto nimittää psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälän työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärivarajäseneksi 10 päivästä joulukuuta 2020 alkaen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2021 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio