Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 140/2020 vp; EV150/2020 vp)

HE 140/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja lain koulutuksen korvaamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen