Valtioneuvoston asetus MMM/2020/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jukka Mirvo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162468
Asia
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin siten, että neuvottelukunnan kokoonpanoon ei enää kuuluisi opetus- ja kulttuuriministeriön edustajaa.Lisäksi ehdotetaan, että eläinsuojeluasiamies toimisi neuvottelukunnassa pysyvänä asiantuntijana. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
HALLINNOLLISET: Opetus- ja kulttuuriministeriö ei katso enää tarkoituksenmukaiseksi osallistua neuvottelukunnan toimintaan. Eläinsuojeluasiamies tulisi neuvottelukuntaan pysyväksi asiantuntijaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen