Valtion varallisuuden luovuttaminen LVM/2020/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Väyläviraston irtaimen omaisuuden myynti

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Rita Linna, Hallitusneuvos p.029 5342559
Asia
Väylävirasto tekee päätöksen myydä valtion irtainta omaisuutta Traffic Management Finland Oy:lle. Luovutuksen kohteena on liikenteenohjaus ja - hallintapalveluiden yhtiöittämiseen liittyvää valtion omistamaa ja Väyläviraston hallinnassa olevaa omaisuutta. Siirtyvä omaisuus sisältää tie- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaus- ja –hallintapalveluihin liittyviä järjestelmiä ja laitteita. Luovutus tehdään käypään arvoon. Luovutettavan omaisuuserän kauppahinta on yhteensä noin 29,6 milj. euroa. Omaisuus siirtyy yhtiölle 31.12.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa Väylävirastolle suostumuksen valtion irtaimen omaisuuden myyntiin (RV)
Vaikutukset
Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuloihin (mom. 12.31.10) luovutusta koskevan vuoden 2020 tuloarvion, joka on noin 39,4 milj. euroa. Tämän omaisuuserän myynnin perusteella tuloutetaan noin 29,6 milj. euroa. Lisäksi hyväksyttiin perusväylänpitoon (mom. 31.10.20, siirtomääräraha 3 v) korotus Traffic Management Finland Oy:lle maksettavan palvelumaksun enimmäissummaan. Palvelumaksun korotuksesta noin 2,7 milj. euroa aiheutuu Väyläviraston loppuun toteuttamiin hankkeisiin kohdentuvien vuoden 2020 poistojen ja rahoituskulujen maksamisesta yhtiölle. Myynnin ajankohdasta johtuen keväällä 2020 loppuvuodelle 2020 arvioidut poistot siirtyvät vuodelle 2021 ja vuonna 2021 kyseisten poistojen ja pääomakulujen arvioidaan olevan nyt siirtyvän omaisuuserän osalta noin 4,4 milj. euroa koko vuoden aikana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio