Johtokunnan asettaminen STM/2020/245

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Hannu Stålhammar, Neuvotteleva virkamies p.029 5163469
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Henkilökohtainen varajäsen johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: Osastopäällikkö Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen johtaja Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: Neuvotteleva virkamies Antti Närhinen, työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö Johtaja Heikki Pärnänen (Suomen Lääkäriliitto), Akava ry:n edustajana Henkilökohtainen varajäsen puheenjohtaja Pilvi Österman (Suomen Työterveyshoitajaliitto), Akava ry:n edustajana Asiantuntija Suvi Lahti-Leeve, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Henkilökohtainen varajäsen asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Henkilökohtainen varajäsen johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat Henkilökohtainen varajäsen neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Henkilökohtainen varajäsen edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Henkilökohtainen varajäsen johtaja Heli Puura, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työelämäasiantuntija Erkki Auvinen, STTK ry Henkilökohtainen varajäsen viestintäasiantuntija Kirsi Suominen, STTK ry
Esitys
Valtioneuvosto asettaa Työterveyslaitoksen johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio