Osakepääoman korotus VM/2020/239

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Kansainvälisen rahoitusyhtiön pääoman korottaminen ja osakkeiden merkintä

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Arto Eno, Finanssineuvos p.+35 8295530072
Asia
Kansainvälisen rahoitusyhtiön hallintoneuvosto päätti 16.4.2020 korottaa yhtiön pääomaa vahvistaakseen sen toimintaedellytyksiä erityisesti ns. hauraissa ja vähiten kehittyneissä asiakasmaissa. Suomi merkitsisi yhtiön pääoman korotuksessa 33 952 osaketta hintaan 1000 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta ja maksaisi pankille osakkeiden merkintähintana 33 952 000 Yhdysvaltain dollaria vuosina 2020–2024. Valtion vuoden 2020 talousarviossa momentilla 28.92.68 on eduskunnan vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion yhteydessä myöntämä valtuus sitoutua Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korotukseen, jossa merkitään yleisessä osakeannissa 33 952 osaketta ja josta aiheutuu yhteensä 34 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eurovasta-arvoltaan noin 31 miljoonaa euroa menoja vuosina 2020–2024. Samalla momentilla on Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön pääomankorotuksen maksamista varten 14 300 000 euron arviomääräraha.
Esitys
Valtioneuvosto päättää hyväksyä Suomen osallistumisen Kasainvälisen rahoitusyhtiön pääoman korottamiseen, pääoman korotukseen sisältyvän uusien osakkeiden merkinnän hintaan 1000 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta sekä osakkeiden merkinnästä aiheutuvan 33 952 000 Yhdysvaltain dollarin määräisen merkintähinnan maksamisen vuosina 2020–2024
Vaikutukset
Pääoman korotuksessa Suomi maksaisi Kansainväliselle rahoitusyhtiölle 34 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, eurovasta-arvoltaan päätöshetkellä vallitsevalla euron ja Yhdysvaltain dollarin välisellä vaihtokurssilla noin 29 miljoonaa euroa vuosina 2020–2024. Vuodelle 2020 tästä aiheutuisi valtiolle menoja noin 5,7 miljoonaa euroa. Valtion merkintäsitoumus on Yhdysvaltain dollarin määräinen, ja sen eurovasta-arvo muuttuu euron ja dollarin välisen vaihtokurssin muuttuessa. Pääoman korotuksen jälkeen Suomen osuus Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääomasta olisi 153 635 osaketta tasearvoltaan noin 154 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Suomen osakeomistuksen eurovasta-arvo olisi noin 129 miljoonaa euroa. Suomen osuus yhtiön peruspääomasta ja äänivalta pysyisivät merkinnän jälkeen ennallaan 0,61 prosentissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen