Valtioneuvoston asetus LVM/2020/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Päivi-Maria Virta, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5342185
Asia
Asetuksen 12 §:ään sisältyvää määräaikaista poikkeusta, jonka mukaan suorien tv-lähetysten osalta tekstityspalvelu voidaan 31.12.2020 asti toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä jatkettaisiin 31.12.2021 asti. Tekstitysvaatimus tulisi täysimääräisesti sovellettavaksi vuoden 2022 alusta. Vaatimusta ei kuitenkaan sovellettaisi alueuutisiin, jotka voitaisiin jatkossakin lähettää tekstitettyinä uusintalähetyksen yhteydessä. Mikäli asetukseen sisältyvää määräaikaista poikkeusta ei jatketa, tulisi Yleisradio Oy:n määräajan päätyttyä tekstittää suorat tv-lähetykset 100 %:sti. Tällä hetkellä riittävän laadukasta suoratekstitystä ei ole mahdollista toteuttaa ilman ihmistyövoimaa. Haasteena on suoratekstittämisen hallitsevien tekstittäjien puute ja Yleisradio kouluttaa käytännössä itse suoratekstittäjät. Tekstitysvelvoitteen asettaminen liian nopeasti liian korkealle voisi vaarantaa tekstityspalvelun riittävän laadukkaan toteutumisen. Tekstitysvelvoite ei soveltuisi alueuutisiin. Yleisradion mukaan usean erisisältöisen lähetyksen yhtäaikaisen suoratekstityksen tuottaminen ja lähettäminen suorana eri puolelle Suomea ei ole teknisesti mahdollista. Samassa yhteydessä muutetaan asetuksen nimike valtioneuvoston asetukseksi audiovisuaalisista palveluista. Lisäksi asetuksen 9 §:ään tehdään lähinnä teknisluonteinen tarkistus.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen