Valtioneuvoston asetus TEM/2020/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Asetuksella tarkistetaan työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärät rahan arvon muutosta vastaaviksi. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen