Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 154/2020 vp; EV 138/2020 vp)

HE 154/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Pauliina Kanerva, Hallitusneuvos p.+35 8295060160
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen