Eduskunnan kirjelmä UM/2020/200

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2019 EK 46/2020 vp - K 3/2020 vp

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Kalle Kankaanpää, Lähetystöneuvos p.029 5351816
Asia
Eduskunta on hyväksynyt ulkoasiainvaliokunnan ehdottaman kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2019 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen