Muutos lautakunnan kokoonpanossa PLM/2020/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Puolustusministeriö

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603
Asia
Kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenet kenraalimajuri Jukka Sonninen ja kenraaliluutnantti Ilkka Korkiamäki siirtyvät 1.1.2021 alkaen aktiivipalveluksesta reserviin. Sonninen ja Korkiamäki ovat kirjallisesti pyytäneet, että heidät vapautetaan samalla kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Tämän johdosta ehdotetaan, että Sonninen ja Korkiamäki vapautetaan lautakunnan jäsenyydestä ja heidän tilalleen kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäseneksi määrätään prikaatikenraali Tuomo Repo ja kenraalimajuri Vesa Virtanen pääesikunnasta.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää kenraalimajuri Jukka Sonniselle ja kenraaliluutnantti Ilkka Korkiamäelle vapautuksen kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2021 alkaen ja määrää heidän tilalleen kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäseneksi prikaatikenraali Tuomo Revon ja kenraalimajuri Vesa Virtasen 1.1.2021–31.1.2022 väliseksi ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio