Valtioneuvoston asetus STM/2020/236

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2021 maksettavasta rintama-avustuksesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Emmi Äärynen, Hallitussihteeri p.029 5163517
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2021 maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus olisi asiallisesti samansisältöinen kuin valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta vuonna 2020. Määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi ennallaan. Avustuksen saajia on arviolta 18 henkilöä vuonna 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2021 maksettavasta rintama-avustuksesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2021 eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavaa rintama-avustusta varten on varattu 16 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.54.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen