Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen (HE 192/2020 vp) täydentämisestä (HE 216/2020 vp; EK 45/2020 vp)

HE 192/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvion.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen