Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/140

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta (HE 155/2020 vp; EV 140/2020 vp)

HE 155/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen