Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/153

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2020 vp; EV 159/2020 vp)

HE 205/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Jenni Tapio, p. +35 8295047089

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.