Valtioneuvoston asetus TEM/2020/180

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, p. +358 295 047 127

Asia

Valtioneuvoston asetusta alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista (445/2014) esitetään muutettavaksi siten, että asetuksen voimassaoloa esitetään jatkettavaksi 31.12.2021 saakka. Samalla huomioitaisiin ensimmäiseen tukialueeseen kuuluneiden Valtimon ja Nurmeksen vuoden 2020 alussa tapahtunut yhdistyminen Nurmeksen kunnaksi. Muutos on tekninen eikä sillä ole vaikutusta tukialueisiin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Asetuksen muutoksella ei ole välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Sen perusteella myönnetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja sen perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisia yritystoiminnan tukia valtion talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.