Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 VN 120/2020

Istunnon ajankohta 3.12.2020 13.00

3.12.2020 13.45 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.