Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 VN 120/2020

Istunnon ajankohta 3.12.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

3.12.2020 13.45 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö