Virkavapauden myöntäminen OKM/2020/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. +358 295 330 190

Asia

Neuvotteleva virkamies Jaana Walldén on nimitetty valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2021-31.12.2023 väliseksi ajaksi. Hän on anonut vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää neuvotteleva virkamies Jaana Walldénille palkatonta virkavapautta 1.1.2021-31.12.2023 väliseksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.