Määrärahan siirto MMM/2020/166

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Määrärahan siirto momentille 30.40.62 vuoden 2019 talousarviossa myönnetyn ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetun, määrärahan osan siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien välillä varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi.

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 029 5162411

Asia

Siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten välillä vuoden 2019 talousarviossa myönnettyjä, valtioneuvoston päätöksellä aiemmin jaettuja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ja valtion rahoitusosuuksia käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan vähäisiltä osin omalla päätöksellään siirtämään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden siirtämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien välillä käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta vuoden 2019 talousarvion määrärahaa yhteensä 1 050 000 euroa Varsinais-Suomen ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Siirron avulla varmistetaan rahoituksen jatkuvuus vuonna 2021 kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla ja siten hakijoiden tasapuolinen kohtelu.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.