Viran täyttäminen VM/2020/246

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön määräajaksi täytettävän valtioneuvoston controllerin viran täyttäminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitussihteeri Toni Tuomainen, p. +35 8295530411

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön määräajaksi täytettävään valtioneuvoston controllerin virkaan hallintotieteiden maisteri Jaana Kuusiston ajalle 1.3.2021 – 28.2.2026.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.