Sopimuksen hyväksyminen VM/2020/243

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ulla Westermarck, p. +35 8295530420

Asia

Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 24.11.2020 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta 1.1-31.12.2021 väliseksi ajaksi. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska virkaehtosopimuksesta aiheutuu valtiolle sellaisia lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, sopimus on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen ja päättää alistaa sen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Sopimuksen tarkistamisesta johtuva valtion matkustusmenojen kustannusvaikutus vuonna 2021 on 1,49 prosenttia eli noin 0,88 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.