Eduskunnan kirjelmä VM/2020/247

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2020 vp - K 18/2019 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, p. +35 8295530076

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019 (K 18/2019 vp). Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 3/2020 vp). Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019 pöytäkirjaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.