Hakemus valtionperinnöstä VM/2020/242

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset ja ilmoitukset Seppo Elias Rintalan jäämistöstä

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Budjettineuvos Petri Syrjänen, p. +35 8295530065

Asia

Terttu Kaija Katariina Ahola on pyytänyt, että hänelle luovutettaisiin läheisyyden perusteella kuolinpesän seuraava omaisuus seuraavassa etusijajärjestyksessä: 1. Kivirinta-kiinteistö (316-405-1-198-J) (hakijan koti) 2. Kuusistonniemi-kiinteistö (576-410-3-585-T) (mökki metsineen) 3. As. Oy Rautatienkatu 10, 1h+kk 22,0 m2 4. As. Oy Hermanninhovi 2h+k 60,5 m2 5. Rintalan vanha tila rakennuksiin, metsineen ja peltoineen: a. Rintala (316-408-6-43-T) b. Tarhala (316-408-6-63-E) c. Ali-Passila (98-457-3-31) (erillään Hollolan puolella) Kärkölän kunta on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi kunnan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen, esimerkiksi maksuttoman harrastustoiminnan mahdollistamiseen. Padasjoen kunta on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi terveyskeskuksen vuodeosaston muuttamiseksi vanhusten tehostetut palveluasumisen yksiköksi. Hollolan kunta on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi Hollolan kunnan nuorten ja vanhusten hyvinvointia sekä osallisuutta edistävään toimintaan. Metsähallitus on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä Kärkölä, Tarhala (316-408-6-63) valtaosa n. 3,4 ha (koko kiinteistö lukuun ottamatta rakennuskokonaisuuteen kuuluvaa kulmaa) sekä Kärkölä, Rintala (316-408-6-43) n. 25,6 ha (koko kiinteistö lukuun ottamatta talouskeskusta sekä liitekartalla 3 näkyvää palstaa) pysytettäisiin valtion omistuksessa ja luovutettaisiin Metsähallituksen hallintaan. Hämeen ELY-keskus on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä Kärkölä, Rintala (316-408-6-43) pysytettäisiin määräalana valtion omistuksessa ja siirrettäisiin ympäristöministeriön hallintaan kaksi erillistä palstaa kokonaan ja yhdestä palstasta metsätalousalueet käytettäväksi vaihtomaana luonnonsuojelualueiden hankintaan sekä Padasjoki, Kuusistonniemi (576-410-3-585) pysytettäisiin valtion omistuksessa ja siirrettäisiin ympäristöministeriön hallintaan liitekartassa 6 ruudukolla merkityt alueet. Rakentamattoman rantarakennuspaikan osalta alue käytettäisiin vaihtomaana luonnonsuojelualueita hankittaessa ja muilta osin se liitettäisiin Päijänteen kansallispuistoon.

Esitys

Valtioneuvosto ratkaisee Seppo Elias Rintalan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Kartat *
  2. Yleismuistio
  3. Muistio *
  4. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.