Valtioneuvoston asetus VM/2020/237

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Miska Lautiainen, p. +35 8295530212

Asia

Tällä valtioneuvoston asetuksella säädetään valtion virkamiehen sairauden todistamiseen liittyvien määräaikaisten lievennysten voimassaolon jatkamisesta. Asetus koskee sairauden todistamista epäiltäessä COVID-19-koronavirustartuntaa. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 7.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolon jatkamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.