Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen UM/2020/196

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Oikeustieteen maisteri, VT Annika Naskila ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 7.12.2020-31.10.2024, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen oikeustieteen maisteri, VT Annika Naskilan ajaksi 7.12.2020-31.10.2024, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.