Viran täyttäminen OM/2020/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Taru Ritari, p. 029 5150306

Esitys

Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön hallitussihteerin (VT18) virkaan hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Pauliina Virran 1.1.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.