Viran täyttäminen UM/2020/197

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Oikeustieteen kandidaatti Mervi Pere ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2021 lukien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää oikeustieteen kandidaatti Mervi Pereen ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.