Valtioneuvoston asetus TEM/2020/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista 2) Valtioneuvoston asetus merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Elli Nieminen, p. +35 8295048247

Asia

Asetuksilla saatetaan voimaan merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annettu laki (434/2020) ja merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain (435/2020) 13 luvun 13 b §. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.12.2020. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista ja asetuksen merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.