Valtioneuvoston asetus STM/2020/238

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 029 5163341

Asia

Valtioneuvosto antaisi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ssä säädetään Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevien ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoittamisesta. Alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä on rajoitettu puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Nämä rajoitukset säädettäisiin epidemiatilanteen huononnuttua myös Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan Uudenmaan maakunnassa olevissa ravitsemisliikkeissä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 23:een. Rajoitus säädettäisiin epidemiatilanteen huononnuttua myös Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin. Pykälän 2 momentin mukaan Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnassa olevissa ravitsemisliikkeissä anniskelu on nykyisin lopetettava viimeistään kello 22. Alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävät liikkeet saa pitää avoinna kello 24:stä kello 23:een ja muun ravitsemisliikkeen kello 1:stä kello 24:ään. Nämä rajoitukset säädettäisiin epidemiatilanteen huononnuttua myös Satakunnan, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 5.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksissä HE 72/2020 vp ja 139/2020 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Esitys vaikuttaa negatiivisesti erityisesti Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa olevien ravitsemisliikkeiden toimintaedellytyksiin, sillä niillä ei ole ollut asiakaspaikkarajoituksia ja anniskelu tulisi lopettaa kello 22 aiemman kello 24:n sijaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.